...

Στρατηγικές συνεργασίες...

Τεχνολογίες αιχμής...

ΔΑΦΝΗ Biocides LTD

Ετήσια παρουσίαση:

ΔΑΦΝΗ Biocides LTD

&

MYLVA

Η εταιρεία ΔΑΦΝΗ σε συνεργασία με την εταιρεία MYLVA, διοργάνωσε την ετήσια παρουσία προϊόντων της.
Στα πλαίσια του event παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα και τεχνολογίες τα οποία αφορούν τους επαγγελματίες PCO.
Με μεγάλη μας χαρά υποδεχθήκαμε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και απολαύσαμε μαζί τους όμορφες στιγμές. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και ευχόμαστε την επόμενη φορά να έχουμε ακόμη περισσότερα πράγματα να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας.

Θα είναι χαρά μας να σας δούμε στην επόμενη...

20-23 | 10 | 2022

Είμασταν και εκεί,

παντού κ' πάντοτε δίπλα σας!

26-28.11.2022

Πως θα μπορούσαμε να λείπουμε...

Μας τιμήσατε και σας ευχαριστούμε!

el
Επιλογές .02
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.