Φίλτρα Κλείσε
Κλείσε

Master TRAP BAG

Περιγραφή

Τροφοελκυστικές παγίδες για την καταπολέμηση μυγών σε εξωτερικούς χώρους. Οι παγίδες MASTER TRAP BAG είναι επαναχρησιμοποιήσιμες και τα δολώματα είναι 100% τροφικά.

Επαναχρησιμοποιούμενα δολώματα 100% τροφικά

  • Μύγες (Musca domestica).

Ξεβιδώνουμε το καπάκι, βάζουμε το δόλωμα τροφής μέσα στην παγίδα, γεμίζουμε την παγίδα μέχρι την ένδειξη (διακεκομμένες γραμμές) με νερό, βιδώνουμε το καπάκι και κρεμάμε την παγίδα. Το δόλωμα τροφής διαλύεται μόνο του στο νερό. Αντικατάσταση του δολώματος τροφής γίνεται μετά από ένα (1) μήνα ή όταν γεμίσει η παγίδα. Όταν γεμίσει η παγίδα, αδειάζουμε το περιεχόμενο, ξεπλένουμε με νερό και την ξαναχρησιμοποιούμε.

  • Ευκολόχρηστο
  • Αποτελεσματικό
  • Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  • Επαναχρησιμοποιούμενο, άρα οικονομικό
  • 100% τροφικό δόλωμα

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο.
Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

σκάναρε με!
el
Επιλογές .02