Φίλτρα Κλείσε
Κλείσε

Muribrom BLOCK

Περιγραφή

Ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο σκεύασμα σε μορφή κηρώδους κύβου (μπλοκ) για την καταπολέμηση τρωκτικών.

  • Αρ. Έγκρισης: ΤΠ14-0086
  • Δραστική: Bromadiolone 0,005%

Ένα ισχυρό αντιπηκτικό και ελκυστικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

  • Ποντίκι (Mus musculus)
  • Αρουραίος (Rattus norvegicus)

Τοποθετείστε τα δολώματα ως έχουν εντός δολωματικών σταθμών στα σημεία που υπάρχει προσβολή ή ένδειξη ύπαρξης τρωκτικών.

Δοσολογίες
Χρήση για ποντίκια:

60-100gr δολώματος / θέση δόλωσης.
Χρήση για αρουραίους:
100-200gr δολώματος / θέση δόλωσης. 

  • Αποτελεσματικό.
  • Μεγάλη τροφοελκυστικότητα. 
  • Ανθεκτικό στην υγρασία
  • Δεν θρυματίζεται.

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο.
Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

σκάναρε με!
el
Επιλογές .02